Open data: de stand van zaken

Open data: wat is het?

Onder open data verstaan we vrij te gebruiken data van (semi-)overheden en het bedrijfsleven. Deze data moet tenminste vindbaar of opvraagbaar zijn en moet vrij te gebruiken, hergebruiken en te distribueren zijn. Tim Berners-Lee, een van de godfathers van het internet, bedacht een vijfsterrenprincipe om de mate van openheid van data te duiden. De meest basale regel daarbinnen stelt dat de data onder een open licentie beschikbaar moet zijn. De regel die daar qua belangrijkheid op volgt betreft de leesbaarheid door machines, en vervolgens dat de data een open bestandsformaat moet hebben.

Nederland en open data

In navolging van de Amerikaanse overheid en de Britse overheid besloot ook onze overheid in 2010 om een opendatabeleid te formuleren. Sinds 2011 is er een heus officieel opendataportaal en zijn er ook  meerdere officieuze verzamelplekken. Anno 2014 blijkt echter dat de meeste open data geografisch van aard is (data over bijvoorbeeld leefbaarheid van wijken of financiële prestaties van gemeentes is slechts beperkt beschikbaar), en vaak slechts 1 ster scoort volgens het Berners-Lee-model. Het Nationaal Georegister staat vol met bijvoorbeeld ARCGIS-data (slecht bruikbaar door particulieren), maar nauwelijks met data in open bestandsformaten.  Ook blijkt dat veel links naar datasets gebroken zijn. De verbetering die minister Plasterk beloofde lijkt dan ook weinig om het lijf te hebben.

Recente ontwikkelingen

Ondanks deze weinig bemoedigende berichten zijn er toch ook positieve zaken te melden. Met name het feit dat het voor overheden makkelijker wordt om data te publiceren en belangrijker nog, te onderhouden. Door publicatieplatforms als Columby of Socrata kan een boost geven aan het ontsluiten van open data. Verder zijn in Nederland initiatieven opgestart waarbij het gebruik van open data gestimuleerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan actuele parkeerinformatie ontsluiten, waarbij samengewerkt wordt met het bedrijfsleven.

Mogelijkheden in toerisme

parkeertkaart - prettigparkeren.nl

Parkeerkaart Utrecht

Juist op het gebied van toerisme en het aanbieden van relevante informatie aan de bezoeker, liggen veel kansen op het gebied van open data. Citymarketingorganisaties zijn in staat om te lobbyen bij de provincie of gemeentes om datasets beschikbaar te stellen. Denk bijvoorbeeld aan geografische datasets als locaties en faciliteiten van speeltuinen, parken of openbare toiletten. Gecombineerd met eerder genoemde parkeerdata, fietsparkeerdata of informatie over het openbaar vervoer kan er zo een waardevolle klantervaring worden samengesteld. Tot slot is ook bijvoorbeeld het ArtsHollandplatform een goede manier om de eigen data te verrijken met reeds beschikbare opendatabronnen op het gebied van toeristische informatie en cultuur.

 

Insiders en open data

Voor de provincie Utrecht realiseren we een opendataplatform, waarin toeristisch relevante data, zoals locaties, evenementen en routes worden aangeboden. Graag wisselen we met u van gedachten om te bekijken welke mogelijkheden open data voor uw organisatie biedt.Geschreven op vrijdag 1 augustus 2014 in Algemeen , Overheid , Toerisme

Koen Suilen

Informatie Architect / Internet Consultant

Lees meer berichten van deze auteur

LinkedIn